نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی که روز گذشته در مجلس تصویب شد را تشریح کرد.

ابراهیم عزیزی در این رابطه اظهار داشت: طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان امروز در صحن علنی با ۱۹۲ رای به تصویب رسید و مجدد به شورای نگهبان ارسال شد.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: بر اساس ماده واحده این طرح از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، بکارگیری هر نوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها صرفا از طریق انتشار آگهی عمومی و برگزاری آزمون متمرکز در کل کشور یا طی مراحل گزینش خواهد بود.

او یادآور شد: این مصوبه بعد از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل می‌شود و دولت موظف به اجرای آن خواهد بود و چنانچه اجرا نشود ترک فعل محسوب می‌شود و قطعا ما به این موضوع ورود پیدا خواهیم کرد.

عزیزی در عین حال اظهار داشت: امید است با این قانون شاهد عدالت استخدامی در دستگاه های اجرایی بوده و وضعیت استخدام افراد در دستگاهها یک نظم منطقی به خود گیرد.

نماینده شیراز و زرقان تصریح کرد: بر اساس این مصوبه قرارداد نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل شده و از این پس شرکت‌های واسط حذف خواهند شد.

عزیزی تاکید کرد: این قانون نیز در راستای اقدامات عدالت محور مجلس یازدهم بود که وعده آن داده شد و در عمل هم اجرایی شد ضمن اینکه خواسته به حق نیروهای شرکتی نیز با این قانون محقق گردید.

لازم به ذکر است طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی امروز با ۱۹۲ رای موافق در صحن علنی به تصویب رسید.

/پایان متن/