سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت در خصوص ساخت 4 میلیون مسکن کوتاهی نکرده است، گفت: حتما باید 4 میلیون مسکن ساخته شود و در این راستا برنامه ریزی، هدف گذاری و تقسیم کار صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، دکتر علی بهادری جهرمی در دوره خط امام(ره) استانی ویژه دانشجویان بسیجی دانشگاه های استان فارس به سوالات دانشجویان پاسخ داد و در مورد برکناری معاون سیاسی وزیر کشور اظهار داشت: در خصوص بخشنامه صادر شده، معاون سیاسی وقت اعلام کرد که برخی از متونش امکان سوء برداشت دارد و وزیر کشور دو بند آن را اصلاح کرد اما برخی در کشور نسبت به کنارگذاشتن معاون سیاسی وزیر کشور پافشاری کردند.

وی افزود: نگاه دولت این بود که معاون سیاسی خطایی انجام نداده که دیگر نباشد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه مجلس پافشاری کرد افزود: دولت در مورد قضیه معاون سیاسی وزیر کشور، با توجه به شرایط انتخابات پیش رو و اغتشاشات گذشته، وارد دعوا با مجلس نشد چرا که دولت همیشه به دنبال اینست تا با هم افزایی با سایر دستگاه ها پیش برود.

بهادری جهرمی اضافه کرد: دعوای جناح ها بایکدیگر، به مردم ضربه می زند از این رو باید برخی اوقات، برخی از خود گذشتگی ها اتفاق بیفتد.

وی در مورد اهمیت نقدینگی در کشور گفت: هدف گذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی سال گذشته ۳۰ درصد بود درحالی که ابتدای دولت ۴۳.۵ بوده است یعنی سرعت افزایش نقدینگی کاهش پیدا کرد.

دبیر هیئت دولت، با بیان اینکه  هدف گذاری نرخ نقدینگی امسال ۲۵ درصد بوده و در حال حاضر ۲۷.۵ درصد است، ادامه داد: یکی از عوامل خلق پول، ایجاد نقدینگی، انواع فسادهای اقتصادی و فسادهای حوزه شبکه بانکی است که به همین دلیل در مورد سه موسسه پولی و اعتباری دارای بیشترین ناترازی و فعالیت ناسالم بانکی، تاکنون تصمیم گیری های لازم صورت گرفته و در دست اجرا هم هستند.

بهادری جهرمی که در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه های استان فارس صحبت می کرد، افزود: تقریبا همه بانک های دولتی سود ده شده اند و با نظارت های بانک مرکزی، زیان دهی برطرف شده اما باز هم بانک هایمان آسیب های متعددی دارند.

وی با بیان اینکه دولت در خصوص ساخت ۴ میلیون مسکن کوتاهی نکرده است، گفت: حتما باید ۴ میلیون مسکن ساخته شود و در این راستا برنامه ریزی، هدف گذاری و تقسیم کار صورت گرفته است.

سخنگوی دولت یکی از دلایل بالابودن نرخ اجاره بهای مسکن، کم ساختن مسکن در سال های گذشته برشمرد و تصریح کرد: در سال ۹۲_۹۱ در کشور ما سالانه حدود ۸۵۰  هزار مسکن ساخته می شد و در ۸ سال گذشته نیز میانگین ۴۰۰ هزار مسکن ساخته نشد.

بهادری جهرمی با بیان اینکه ۲.۵ برابر کردن میزان متوسط ساخت مسکن و تبدیل ۴۰۰ هزار به ۱ میلیون مسکن در سال هدف گذاری سختی است اضافه کرد: دولت تمام قد ایستاده و تلاش می کند تا این اتفاق مثبت بیفتد.

/پایان متن/