رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در حال برنامه ریزی برای تدوین و اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی متناسب با ظرفیت های سرزمینی و منابع آب شهرستان ارسنجان هستیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مجتبی دهقان پور در حاشیه سفر به شهرستان ارسنجان و بازدید از ظرفیت های بخش کشاورزی این شهرستان اظهار کرد: ارسنجان یک شهرستان کم آب است، امیدواریم با تدوین و اجرای الگوی کشت مناسب و بهره برداری مطلوب از منابع آب شاهد عملکرد بهتری در محصولات باغی و زراعی این شهرستان باشیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سفر به شهرستان ارسنجان ضمن حضور در عرصه، مشکلات و مسائل بهره‌برداران بیش از پیش و از نزدیک رصد و بررسی شد، ابراز کرد: اصلاح و نوسازی باغات و قطعی برق چاه های کشاورزی از جمله دغدغه های اصلی فعالین بخش کشاورزی این شهرستان است که در حال حاضر اقدامات خوبی در بحث جوانسازی و اصلاح باغات انار در این شهرستان در دست انجام است.
وی با بیان اینکه تامین آب کافی در باغات منجر به بهبود کیفیت و عملکرد تولیدی می شود، اضافه کرد: تلاش می کنیم با استفاده از ظرفیت های قانونی و بودجه ای به منظور ترمیم دو رشته قنات در شهرستان ارسنجان اقدام کنیم.
دهقان پور افزود: در برخی از پروژه های توسعه ای دیگر شهرستان ارسنجان از جمله رفع تداخل اراضی و بحث های مرتبط با آن نیز، یکسری اقداماتی در نظر خواهیم گرفت که سرعت کار بیشتر از گذشته باشد.
او با تاکید بر اینکه نماینده عالی دولت در شهرستان ارسنجان به طور جدی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی این شهرستان را در دستور کار پیگیری دارد، بیان کرد: امیدواریم براساس رویکردهای مد نظر و سیاست های وزارت جهاد کشاورزی، با مشارکت تمامی ذی ربطان و بهره گیری از تجارب تولیدکنندگان و کمک سایر نهادهای مرتبط بتوانیم حتی المقدور قسمتی از مشکلات بهره برداران را رفع رجوع کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در سفر به شهرستان ارسنجان پس از دیدار با کاووس رضایی فرماندار این شهرستان و بحث و تبادل نظر در خضوص مسائل پیش روی بخش کشاورزی در راس هیاتی از باغات انار بازدید و روند مدیریت آفت کرم گلوگاه انار و اصلاح و نوسازی باغات را از نزدیک بررسی و ارزیابی کرد.
بازدید از مجموعه گلخانه ای زرفام زاگرس منطقه قلاتخوار و مجتمع دامپروری منطقه آهوچر از دیگر برنامه های سرکشی دهقان پور از بخش کشاورزی شهرستان ارسنجان بوده است.

/پایان متن/