مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) در حکمی سجاد خسروانیان را به عنوان سرپرست اداره کل اخبار داخلی این سازمان منصوب کرد.

در حکم علی نادری خطاب به سجاد خسروانیان آمده است: تلاش برای ارتقای کیفیت و سطح اخبار تولیدی در قالب های مختلف، اطلاع رسانی دقیق و جامع پیرامون تحولات کشور، پوشش اقدامات مثبت دولت محترم به منظور امید بخشی به جامعه، تحول ساختاری در شیوه بکارگیری نیروی انسانی ایرنا و حرکت در مسیر برنامه تحول در اداره کل اخبار داخلی از جمله ماموریت های حضرتعالی در این دوره خواهد بود.

در بخش دیگری از این حکم بیان شده است: بدون شک اداره کل اخبار داخلی به عنوان بازوی توانمند ایرنا در سراسر کشور می تواند نقش مهمی را در گسترش اطلاع رسانی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایفا کند.

سجاد خسروانیان پیش از این رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان فارس بود.

/پایان متن/