مدیر سازمان تعاون روستایی فارس گفت: بیش از ۹۸ میلیون لیتر مواد سوختی در چهار ماهه اول امسال بین روستائیان و کشاورزان توزیع شد.

سیدکاظم موسوی مدیر سازمان تعاون روستایی فارس با بیان اینکه تعاونی‌های روستایی در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارند، اظهار کرد: یکی از وظایف شبکه تعاونی‌های روستایی، عاملیت توزیع مواد نفتی و ارائه خدمات مناسب به روستائیان و کشاورزان است.

او افزود: به همین منظور در ۴ ماهه نخست امسال بیش از ۹۸ میلیون لیتر مواد نفتی بین کشاورزان برای ماشین آلات کشاورزی توزیع شده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی فارس اضافه کرد: پارسال هم ۳۸۰ میلیون لیتر انواع مواد سوختی توسط فروشندگی‌های مواد نفتی شبکه تعاون روستایی فارس توزیع شده است.

موسوی تصریح کرد: ۴۶۵ جایگاه فروشندگی مواد نفتی، هشت جایگاه فرآورده‌های نفتی و ۲جایگاه CNG توسط شبکه تعاون روستایی فارس در روستا‌ها فعالیت دارند.

/پایان متن/