سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: از ابتدای امسال تاکنون، مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی استان در قالب ۵۹۳ مصوبه کارگروه رفع موانع تولید استان بررسی شده است.

سید مهدی خادمی گفت: از مجموع مصوبات مذکور، ۴۲۱ مصوبه اجرایی شده و ۱۷۲ مصوبه نیز در دست اقدام است.

او، با اشاره به تشکیل ۵۷ جلسه این کارگروه در سال جاری افزود: ۳۵ جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان به ریاست استاندار فارس و ۲۲ جلسه نیز به ریاست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شده است.

خادمی گفت: از مجموع ۵۹۳ مصوبه کارگروه، ۲۱۴ مصوبه مروبط به حوزه بانکی، ۲۴ مصوبه تامین اجتماعی، ۳۴ مصوبه امور مالیاتی، ۴۴ مصوبه حوزه آب، ۲۹ مصوبه حوزه برق، ۱۱ مصوبه حوزه گاز، ۲۲ مصوبه شهر‌های صنعتی، چهار مصوبه مربوط سه صدور مجوز، ۹ مصوبه تامین مواد اولیه، ۹ مصوبه مسائل محیط زیست، ۱۷ مصوبه تامین سوخت و ۱۷۶ مصوبه نیز سایر مصوبات را شامل می‌شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس اظهار کرد: ۲۵ درصد واحد‌های تولیدی که در کارگروه رفع موانع تولید استان مسائل آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت دارای مشکل حقوقی بودند که به کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری ارسال شد.

خادمی گفت: مشکلات ۱۵ درصد واحد‌ها مربوط به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۹ درصد مربوط به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، هشت درصد مربوط به اداره و شهرسازی، پنج درصد مربوط به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، ۱۱ درصد مربوط به اداره کل امور اراضی استان، پنج درصد مربوط به شهرداری ها، ۶ درصد مربوط به معرفی به هیات خبرگان، ۱۰ درصد مربوط به اداره کل جهاد کشاورزی، سه درصد مربوط به نظام مهندسی کشاورزی و سه درصد مربوط به اداره کل دامپزشکی استان است.

/پایان متن/