نشست هم اندیشی مطالعات طرح جامع آب استان به میزبانی شرکت آب منطقه ای با حضور مدیران و نمایندگان تام الاختیار دستگاههای مرتبط نظیر استانداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، دانشگاه شیراز، شهرداری، شرکت شهرک های صنعتی، شرکت های آبفای شیراز و استان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان صمت و اعضای شورای راهبردی آب استان و شرکت مشاور تشکیل گردید.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار، سیاوش بدری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گفت: با عنایت به جایگاه و اهمیت منابع آب و نیاز به توجه ویژه، مطالعات طرح جامع آب با تاکید و حمایت استاندار و اعضای شورای برنامه ریزی استان توسط شرکت مشاور شروع شد.

بدری افزود: این طرح برای اولین بار به صورت جامع و کامل، موضوعات مرتبط با منابع آبی، مصرف کنندگان مختلف، روش های تجدید پذیر، بالا بردن راندمان مصرف و… را در برمی گیرد.

رییس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای فارس ادامه داد: اهمیت ویژه این طرح از این جهت می باشد، که در طول زمان مطالعه توسط مشاور، کلیه دستگاه های مرتبط با آب، همراهی و همفکری لازم و کامل داشته اند.

ایشان در پایان گفت:  در این مسیر چالش ها، تجربیات بر اساس اهمیت و جایگاه آب در کلیه بخش ها شامل شرب و بهداشت، صنعت و خدمات و کشاورزی با توجه به قوانین بالادستی تبیین خواهد شد.

در ادامه نشست، مشاور پروژه طرح جامع آب، گزارشی از مراحل مختلف شکل گیری طرح را ارائه داد و توضیحات لازم را در این زمینه بیان کرد. سپس دستگاه های اجرایی، ضمن بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود سوالاتی را از منظر دستگاه مربوطه مطرح کردند و پاسخ لازم توسط مشاور داده شد.

لازم به ذکر است این جلسه اولین نشست هم اندیشی با موضوع مطالعات طرح جامع آب استان فارس می باشد و در ادامه روند تهیه طرح ، همکاری و مساعدت کلیه دستگاه های اجرایی ذینفع را می طلبد.

/پایان متن/