از ۲۱ تیرماه امسال عرضه نان در نانوایی‌های سطح شهر شیراز با قیمت مصوب اعلامی و در سامانه نانینو ثبت شد و فروش نان براساس قیمت اعلام شده انجام‌ گرفت.

به گزارس پایشگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از ایلنا، شیراز جز اولین شهرهایی بود که با افزایش نرخ نان روبرو شد و اکنون زمزمه‌های افزایش قیمت نان در کل کشور به گوش می‌رسد.

هر چند که افزایش قیمت‌ها براساس تصمیم کارگروه آرد و نان هر استان انجام می‌شود اما برخی معتقدند که زمینه‌ای که سبب شده تا در نهایت شاهد افزایش قیمت نان در کشور باشیم همان طرح هوشمندسازی آرد و نان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در موضوع افزایش قیمت نان و آرد دولت به هیچ وجه نقشی نداشته است، گفت: دولت گندم را هر کیلو ۱۵ هزار تومان خریداری و با احتساب هزینه حمل و نگهداری قیمت هر کیلو آرد به حدود ۲۰ هزار تومان می‌رسد.

جعفر قادری در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه دولت آرد را با قیمتی بالغ بر ۶۰۰ تومان به نانوایی‌ها می فروشد، افزود: دولت قیمت آرد را تغییر نداده است.

نماینده شیراز و زرقان با اشاره به اینکه گران نشدن قیمت نان در دو الی سه سال گذشته سبب شده بود تا نانوایی‌ها بخشی از هزینه‌ها را از محل فروش آرد آزاد تامین کنند، ادامه داد: نانوایی‌ها در جهت تامین بخشی از هزینه‌ها آردی که کیلویی ۶۰۰ تومان خریداری می‌کردند را با قیمتی بالغ بر کیلویی به ۲۰ هزار تومان در بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر اختصاص آرد متناسب با مصرف به نانوایی‌ها توسط دولت باعث شده تا دیگر نانوایی‌ها همانند گذشته نتوانند آرد را با هزینه آزاد به مردم بفروشند.

نماینده شیراز و زرقان با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها باعث شده تا  نانوایی‌ها در موضوع هزینه‌های جاری با مشکل مواجه شوند، و تولید نان مقرون به صرفه نباشد ادامه داد: از این رو دولت به استان‌ها اجازه داده است تا افزایش هزینه‌ها را در قیمت نان اعمال کنند و گرانی قیمت نان به موضوعاتی مانند افزایش دستمزد، آب، برق، گاز و ….. بازمی‌گردد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با اشاره به اینکه نانوایی‌ها اگر هزینه‌های جاری را نتوانند تامین کند ناچار به تعطیلی هستند، بیان کرد: در این شرایط باید وضعیت نانوایی ها هم در نظر گرفت.

/پایان متن/