نسرین زارعی معاون فرماندار ویژه جهرم در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اظهار داشت: منابع آب مهمترین عامل توسعه پایدار و یکی از زیرساخت‌های مهم در توسعه اقتصادی، کشاورزی به شمار می‌رود.

به گزارش روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان جهرم، نسرین زارعی معاون فرماندار ویژه جهرم در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اظهار داشت: منابع آب مهمترین عامل توسعه پایدار و یکی از زیرساخت‌های مهم در توسعه اقتصادی، کشاورزی و … به شمار می‌رود.

وی افزود: مدیریت صحیح آب برای ما بسیار ضروری است و بر همین این اساس فرهنگ صحیح مصرف منابع آب باید در جامعه گسترش یابد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان جهرم با بیان اینکه کشاورزی بخش مهم و اصلی اقتصاد شهرستان است بر حفاظت از منابع آب و پرهیز از اسراف در مصرف این نعمت الهی بیان داشت: با توجه به اینکه بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است، باید بر اصلاح الگوی کشت مناسب و کم آب‌بر توسط جهاد کشاورزی اقدامات جدی صورت گیرد.

زارعی گفت: علی رغم اینکه شهرستان جهرم وضعیت آبی بهتری نسبت به بسیاری از شهرستان‌ها دارد اما با برنامه ریزی صحیح جهت استفاده مناسب از منابع آب و اجرای طرح های اولویت دار در این زمینه میتوان مسئله کم آبی را مدیریت کرد.

معاون فرماندار ویژه شهرستان جهرم در پایان ضمن تاکید بر تسریع عملیات پلمپ کردن چاه های غیر مجاز، بر مدیریت استفاده از آب های سطحی و زیرزمینی و انجام اقدامات و راهکارهای مناسب جهت صیانت و حفاظت از منابع آبی تاکید کرد.