رئيس سازمان بازرسی كل كشور در دومین روز از سفر به استان فارس از پروژه در حال ساخت عايق سازان خاورميانه در شهرك صنعتی بازديد كرد.

خدائیان در جریان سفر رییس قوه قضاییه به استان فارس از پروژه در حال ساخت عایق سازان خاورمیانه شهرک صنعتی شیراز بازدید کرد.

در جریان این بازدید مدیران پروژه مشکلات و چالش‌های پیش روی احداث آن را با دکتر خدائیان در جریان گذاشته و خواستار پیگیری موضوع از سوی سازمان بازرسی شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با یادآوری این موضوع که یکی از اولویت‌های سازمان بازرسی حمایت از واحد‌های تولیدی و رفع چالش‌های بیش روی این حوزه است قول مساعد داد که برای رفع مشکلات و گره گشایی از مسائل اقدام خواهد شد.

او بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظیفه ذاتی خود و در راستای تحقق شعار سال با مطالبه گری از دستگاه‌های ذی ربط نسبت به رفع چالش‌ها اقدام خواهد کرد.

دکتر خدائیان هدف از ایجاد شهرک‌های صنتعی و مناطق ویژه اقتصادی را کمک به اقتصاد؛ اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: مسئولان اگر می‌بینند که یک کارآفرین و تولیدکننده به دنبال تولید است باید کمک کنند و نگذارند چرخه تولید با مشکل مواجه شود

او گفت: باید بین سرمایه گذار واقعی و کسی که فقط به دنبال دریافت تسهیلات و امتیاز است تفکیک قائل شد.

خدائیان به بازرسی کل استان فارس ماموریت داد که مسائل و چالش‌های مطرح شده در این جلسه را پیگیری و موضوع را به تهران منعکس کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مسئولان خواست به رونق تولید و اشتغالزایی کمک کنند نه اینکه خودشان پیش پای تولید مانع ایجاد کنند.

در این جلسه مدیران کارخانه عایق سازان خاورمیانه تقاضای خود پیرامون ارائه مهلت از سوی شهرک‌های صنعتی به منظور تکمیل پروژه را مطرح کردند که با دستور رئیس سازمان بازرسی، بازرس کل استان فارس مامور پیگیری موضوع شد.

احمد اسدیان معاون امور تولیدی سازمان بازرسى و مهدی بهادر مدیر کل دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین المللی سازمان بازرسی در این سفر دکتر خدائیان را همراهی می‌کنند.

سفر استانی رئیس سازمان بازرسی کل کشور از روز یکشنبه با حضور در شهرستان‌های لامرد و مهر آغاز شده است.

/پایان متن/