تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی اداره کل ورزش و جوانان فارس با ارتقاء کمی و کیفی خدمات و تحول در مدیریت این عرصه ضرورت دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار با گذشت چندین ماه از تغییر مدیریت اداره کل ورزش و جوانان فارس برای تعیین تکلیف سومین مدیرکل همچنان این مجموعه سرنوشت ساز و مهم در سلامت جامعه و آینده جوانان با سرپرستی اداره می شود.

بررسی ها نشان می دهد تغییرات صورت گرفته از سوی وزارت ورزش و جوانان با هدف تغییر رویه مدیریتی و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات این حوزه انجام گرفته است تا مدیرکل جدید و تیم همراه وی نیز در این عرصه بتوانند تحول و پیشرفت مدنظر دولت سیزدهم را تقدیم مردم نمایند.

هرچند فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران دولتی در تمامی دولت ها با بی نظمی و نبود ساز و کار مناسبی مواجه بوده است اما مبهم ماندن این رویه صدور حکم ها منجر به آسیب های جدی به بدنه مدیریتی تشکیلات مختلف و همچنین جامعه هدف آن مجموعه خواهد شد. در همین راستا شایسته است تا وضع قانون مناسب در این زمینه در ارزیابی ها و نحوه انتخاب مدیران دولتی نسبت به شاخص های تخصصی و عمومی لازم و سوابق مدیریتی با ملاحظات مورد انتظار در سلسله مراتب این موضوع در نهایی کردن انتصابات توجه بیشتری صورت بگیرد.

با پیگیری های رسانه عصر کار مشخص شد در فرآیند انتخاب مدیرکل ورزش و جوانان فارس گزینه های پیشنهادی متعددی از سوی فعالان سیاسی و جامعه ورزشی به استانداری فارس و وزارتخانه معرفی شده اند اما احتمالا به دلیل اختلاف نظرها یا شاید هم روال قانونی تاکنون این دستگاه اجرایی دولت نیز بلاتکلیف مانده است.

از نماینده عالی دولت سیزدهم انتظار می رود در این راستا با توجه به شاخص ها و حساسیت جامعه هدف در تعیین مدیر جدید دستگاه دولتی مذکور نسبت به تثبیت سکان مدیریتی محمدمهدی سرفرازشکوهی به عنوان سرپرست فعلی یا انتصاب مدیرکل جدید با نظر مثبت و نهایی وزراتخانه نیز تصمیم گیری لازم انجام بپذیرد.

/پایان متن/