رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی از تدوین برنامه راهبردی حوزه صنایع تبدیلی و غذایی کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از مرکز مکانیزاسیون کشاورزی، «کریم ذوالفقاری» در بیستمین گردهمایی سالیانه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی به سهم اندک ۱۴ درصدی بخش کشاورزی از انرژی کشور اشاره کرد و گفت: این میزان با توجه به نقش ۲۵ تا ۳۰ درصدی بخش کشاورزی در اقتصاد کشور نامتناسب بوده که ضمن مدیریت بهینه مصرف انرژی در بخش کشاورزی با همکاری موسسات تحقیقاتی، بخش باید مطالبه گر سهم انرژی بیشتری باشیم.

رییس مرکز مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی ضمن اعلام برنامه راهبردی مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی در سال ١۴٠٢ افزود: در صورت تامین اعتبار و تخصیص ۲۳۱ هزار میلیارد تومان، پروژه‌های صنایع تبدیلی و غذایی که پیشرفت فیزیکی بین ۲۰ تا ۹۵ درصد دارند، تکمیل شده و از نتایج آن جذب حدود ۳۰ میلیون تن محصول خام تولیدی در بخش کشاورزی خواهد بود.

وی اظهارداشت: در حوزه مکانیزاسیون نیز با هماهنگی به عمل آمده با بانک کشاورزی ده هزار میلیارد تومان در سال جاری به توسعه مکانیزاسیون کشور در قالب خط اعتباری ابلاغ شده است.

ذوالفقاری، به همکاری های دو جانبه و عضویت در کارگروه های تخصصی از جمله برنامه های مشترک این مرکز و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی می باشد که می توان به سامانه نشانگر تلفات دانه بر کمباین های غلات ساخت داخل اشاره کرد.

این مقام مسئول خواستار معرفی فناوری های نوین به ویژه در حوزه مکانیزاسیون باغبانی شد و گفت: تدوین دستور العمل و تعیین تکلیف کارایی پهبادهای کشاورزی با توجه به استقبال کشاورزان از این تکنولوژی جدید از جمله مطالبات مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی از بخش تحقیقات است.

به گفته وی، نگاه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به زنجیره ارزش از جمله دغدغه های مشترکی است که با کمک محققان، پژوهشگران و نخبگان بخش باید راهبرد هوشمندانه ای برای آن ترسیم شود.

به گزارش عصر کار این اظهارات در حالی مطرح می شود که اعتبارات مورد نیاز جهت ایجاد و تکمیل صنایع تبدیلی و تکمیل کافی نیست و شعار دولت در حمایت از تولید با تخصیص منابع مالی محدود دولتی نمی تواند در تحقق برنامه های دولت سیزدهم کارآمد و اثرگذار باشد.

/پایان متن/