احتمال کناره‌گیری مدیرکل سیاسی استانداری فارس افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار بر اساس اطلاعات دریافتی و شنیده‌های غیررسمی این احتمال می‌رود مدیرکل سیاسی استانداری فارس که پیش‌بینی می‌شود به دلیل ایجاد فرصت برای چهره‌های جدید بوده نیز از مسئولیت فعلی کناره‌گیری داشته است.

انتظار است استانداری فارس نسبت به انتشار اطلاعات بیشتر این موضوع و همچنین در صورت کناره‌گیری مدیرکل سیاسی در رابطه با ایجاد شرایط لازم جهت تصدی این سکان مدیریتی حساس توسط یک گزینه بومی و توانمند، اقدام لازم را داشته باشد.

اگر این خبر صحت داشته باشد تا پیش از این جواد قناعتیان به عنوان مدیرکل سیاسی استانداری فارس مشغول خدمت بود که باید دید کلید این جایگاه مدیریتی به کدام یک از رجلان سیاسی خواهد رسید؟!

/پایان متن/