رئیس سازمان بازرسی استان فارس از برخورد جدی با مغایرت‌های قانونی مبتنی بر رویکرد پیشگیرانه نسبت به متخلفان خبر داد.

کاظم اکرمی، مدیرکل بازرسی فارس در نشست خبری به مناسب هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت: در خصوص معادن استان بیش از هزار میلیارد برگ تشخیص صادر شده است و برداشت این است بیش از هزار میلیارد تومان مالیات باید از این طریق اخذ شود.

وی گفت: البته این موضوع فقط به معادن ختم نمی‌شود، تعدادی از واحد‌های صنفی هم پرونده مالیاتی نداشتند، بعضی دیگر پرونده داشتند برگ تشخیص هم صادر شده، اما میزان برگ تشخیص به اندازه‌ای که باید نبوده است.

اکرمی ادامه داد: به عنوان مثال اگر محصولی ۵۰۰ هزار تن برداشت شده برگ تشخیص تنها برای ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتن صادر شده است.

مدیرکل بازرسی فارس با بیان اینکه در مجموع ۱۵۸ بازرسی برنامه‌ای و مستمر داشته‌ایم، گفت: خروجی این بازرسی‌ها ۳۳ گزارش کیفری بوده و ۵۴ گزارش تخلفات اداری نیز به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شده است.

وی ادامه داد: گزارش‌های هشداری نیز داده شده که تا قبل از وقوع اتفاق و تخلف بوده است که از این میزان ۱۱۲ گزارش به دستگاه‌ها داده شده است و منتظر اصلاح هستیم.

اکرمی با تصریح بر اینکه برای تثبیت جانمایی ۴ هزار و ۲۳۶ هکتار اقدام کردیم و ثبت کاداستر شده است، گفت: دریافت کارمزد اضافه در بانک‌ها نیز تخلف دیگری بود که متوجه و آن را اصلاح و وجوه برگردانده شد.

مدیرکل بازرسی فارس با اشاره به شناسایی ۲۶۴ تن روغن خوراکی غیراستاندارد در استان و توزیع برنجی که کیفیت آن با مهر روی کیسه مغایرت داشته است، ابراز کرد: ۶۵ میلیارد ریال در دستگاه‌ها مازاد پرداخت داشتند که وجه برگردانده و با متخلف برخورد شد.

وی ادامه داد: در خصوص قاچاق سوخت بازرسی داشتیم و مشخص شد افرادی در سامانه “سدف” برای درخواست سوخت تقاضا می‌دهند و اینکه بررسی شود آیا منطبق با واقعیت است یا نه و ایراد در فرایند مشخص شد و براساس اعلام شرکت پخش فراورده‌های نفتی ۴۰ میلیون لیتر مغایرت شناسایی، رفع و از قاچاق سوخت جلوگیری شد.

/پایان متن/