پاکفطرت در تذکرات شفاهی به وزاری دولت نسبت به اهمیت و ضرورت رسیدگی به معیشت و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان تاکید کرد.

علیرضا پاک فطرت نماينده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستوردر نشست علنی مجلس شورای اسلامی با تذکر به وزیر کشور، گفت:آقای وزیر چرا به فکر ترمیم حقوق فرمانداران، بخشداران، دهیاران و کارشناسان تحت پوشش وزارتخانه خود نیستید، آیا می دانید حقوق فرمانداران برخی از شهرستان ها از حقوق برخی از کارشناسان بسیاری از دستگاه های اجرایی دیگر کمتر است؟در حالی که دهیاران، مسئولیت سنگینی برعهده دارند اما متاسفانه نه کسی به آن ها پاسخگو است و نه حقوق درستی دریافت میکنند.

وی افزود: لذا انتظار است توجه بیشتری به این عزیزان داشته باشید.

نماینده مردم شیراز و زرقان درمجلس شورای اسلامی در تذکر دیگر به وزیر کشور، ادامه داد:آقای وزیر حتما میدانید نیروی انتظامی در راس حمله دشمن قرار دارد و هر روز در اقصی نقاط کشور شهید میدهند بنابراین چرا به معیشت آن ها توجه نمی کنید؟

وی با تذکر به وزیر جهاد کشاورزی افزود: از آنجا که گندم کالای اساسی برای همه مردم است لذا انتظاراست باخرید تضمینی آن و پرداخت واقعی قیمت گندم دل کشاورزان را شاد کنید.

پاک فطرت با تذکر به وزیر نیرو، مطرح کرد:فصل تابستان است و با کمبود آب شرب در شهرستان ها و روستاها مواجه هستیم لذا انتظار است توجه بیشتری به تامین آب شرب مردم داشته باشید.

وی باتذکربه دولت، گفت:متاسفانه حقوق بازنشستگان کفاف زندگی آن ها را نمیدهد در حالی که در مواد ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه به این مهم تاکید شده است و دولت باید به این مواد قانونی عمل کند، همچنین نظام هماهنگ پرداخت میان بازنشستگان و شاغلین باید اصلاح شود و اختلاف پرداخت نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد.

پاک فطرت با تذکر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کرد: به نظر می رسد عملکرد این وزارتخانه فقط به شعار دادن و بررسی چند فیلم و سریال آن هم به صورت غیرکارشناسی منوط شده است در حالی که مردم سوال دارند که وزیر فرهنگ برای ارتقای فرهنگ جامعه چه کرده است.؟!

/پایان متن/