مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان فارس از پرداخت مطالبات ۴۱۰۳ نفر از گندمکاران این استان تا کنون خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از روابط بانک کشاورزی استان فارس، محمد حسن رزاق منش تصریح کرد: مبلغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از وجوه گندم خریداری شده تامین و به حساب گندمکاران این استان واریز شده است.

او با تاکید بر اینکه مبلغ مذکور بخشی از مطالبات گندمکاران استان فارس است، اظهار کرد: بانک کشاورزی بر اساس داده های ثبت شده در سامانه سیفا و با توجه به اولویت ثبت اطلاعات نسبت به واریز اقدام می کند.

رزاق منش با اشاره به سفر آقامیری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به استان فارس ابراز کرد: بر اساس اخبار این سفر دولت محترم ۳۰ هزار میلیارد تومان برای مطالبات گندمکاران با اولویت مطالبات قدیمی‌تر در نظر گرفته است تا به صورت کامل تسویه حساب انجام شود.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان فارس اضافه کرد: سپرده گذاری کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی در شعب این بانک نقش ویژه ای در افزایش و تقویت منابع ما خواهد داشت و می تواند در رشد تولید بخش کشاورزی اثر گذار باشد.

/پایان متن/