گزارش هیات بازرسی استانداری فارس در رابطه با عملکرد اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس منتشر شد.

به گزارش اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی عصر کار بر اساس اسناد ارائه شده نسبت به عملکرد یک ساله اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در سال کاری گذشته وضعیت این دستگاه اجرایی در دولت سیزدهم متوسط رو به ضعیف توسط بازرسی استانداری فارس ارزیابی شده است.

با گذشت نزدیک به دو سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم با گفتمان ایران قوی و انتصاب استاندار مورد حمایت جبهه اصولگرایان انقلابی بایستی پاسخگویی مناسبی با تغییرات هدفمند مدیریتی به مردم داده شود تا زمینه امیدآفرینی در بین جامعه و ذینفعان این موضوع فراهم بشود.

بر اساس تحلیل این رسانه شنیده می شود تا قبل از این مسئله تاکنون نسبت به نقد این دستگاه اجرایی اقدامات متعددی صورت گرفته که علی رغم قول مساعد استاندار فارس در رابطه با برخوردهای قانونی لازم نیز هنوز مسائل مدیریتی مبهم باقی مانده است.

عصر کار در گزارش بعدی خود به صورت مفصل در رابطه با نقدهای موجود در رابطه با عملکرد این دستگاه دولتی خواهد پرداخت و در راستای صیانت از منافع مردم و امیدآفرینی به جامعه هدف نیز تحت تاثیر گروه های سیاسی و لابی های احتمالی فشار قرار نخواهد گرفت.

/پایان متن/