مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس گفت: در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور، ۲۰ میلیون نهال در نهالستان‌های این استان تولید می‌شود.

منصور رضایی با بیان اینکه نهال‌های تولید شده توسط منابع طبیعی فارس، با توجه به پروژه های مختلف این سازمان در نقاط مختلف غرس می‌شود، گفت: بخشی از نهال‌های تولیدی برای تأمین چوب در پروژه‌های زراعت چوب استان استفاده خواهد شد.

رضایی با اشاره به اجرای طرح کشوری کاشت یک میلیارد درخت، گفت: با توجه به شعار سهم هر ایرانی ۳ اصله نهال خواهد بود و سهم فارس سالانه ۲۰ میلیون درخت است.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های مهم اجرای این طرح مشارکت مردم در حفظ و نگهداری نهال‌های کاشت شده است، افزود: کاشت درخت علاوه بر تکلیف قانونی رسالتی ملی است و همه مردم و مسئولان متعهد به اجرای این طرح هستند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس درخصوص روند اجرایی طرح کاشت یک میلیارد درخت در سال ۱۴۰۲ در این استان گفت: از اردیبهشت امسال مکان‌یابی کاشت نهال‌های تولیدی آغاز شده است و پس از آن، حفر چاله‌های مربوطه و آماده‌سازی عرصه برای کاشت نهال انجام خواهد شد.

رضایی گفت: از ابتدای شهریور امسال عملیات کاشت نهال‌ها به سرعت و با دقت تمام با کمک مردم و تمام دستگاه‌های مشارکت‌کننده در این طرح در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

/پایان متن/