نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت آموزش و پرورش با توجه به شرایط مالی و گستردگی که دارد باید معاونت اقتصادی داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، علیرضاپاک‌فطرت در جلسه‌ای با حضور رییس کمیسیون آموزش مجلس در شیراز در خصوص رتبه بندی اظهار داشت: برای تحقق کامل اهداف رتبه بندی قطعا نیاز به زمان زیادی هست،لذا انتظار نمی‌رود در فرصت کوتاه کاملامحقق شود.

وی افزود: در مجلس تلاش کردیم سهم آموزش و پرورش در بودجه افزایش یابد لذا در بودجه سال ۱۴۰۲ سعی کردیم سهم بودجه ای آموزش و پرورش رابه بالای سیزده درصد برسانیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: پیشنهاد می‌کنم در سنجش و ارزیابی رتبه‌ها در قبال فرهنگیان دارای سابقه بالا سختگیری نشود.

وی تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش باتوجه به شرایطی مالی وگستردگی که دارد باید معاونت اقتصادی داشته باشد، هنرستانها باید توسعه یابند و در اقتصاد به آموزش و پرورش کمک کنند و سایردستگاهها بایدبه کار مدرسه سازی بپردازند و مدیران آموزش و پرورش هیچ دغدغه‌ای بجز تعلیم و تربیت نداشته باشند.

/پایان متن/