مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز گفت: به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند که قیمت روز زمین از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به‌روزرسانی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیراز، امید گشتاسبی اظهار کرد: به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند که قیمت روز زمین از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به‌روزرسانی می‌شود.

بنا به اظهار او؛ مالکینی که متقاضی پرداخت قدرالسهم تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها را دارند و همچنین همه مالکینی که مشمول تبصره ۴ قانون تغییر وضعیت املاک خود بابت استفاده از مزایای ورود به محدوده هستند، با توجه به تغییر قیمت کارشناسی روز زمین از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ از فرصت باقیمانده استفاده کرده و نسبت به پرداخت قدرالسهم ملک خود تا آخر فروردین‌ماه اقدام کنند.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز گفت: شهروندان مشمول این قوانین جهت پرداخت قدرالسهم خود به مناطق یازده‌گانه شهرداری شیراز مراجعه و از فرصت باقی‌مانده تا پایان فروردین ۱۴۰۲ استفاده کنند.

/پایان متن/