مدیر کل راه و شهرسازی فارس با اشاره به اینکه حفاظت از اراضی دولت نگهداشت بیت المال و در راستای شعار سال است گفت: یگان حفاظت این اداره کل سال گذشته ۵۵۳ مورد اراضی ملی به متراژ سه میلیون و ۱۸۳ متر مربع را رفع تصرف کرد.

محمود رضا طالبان با بیان اینکه ارزش این زمین های رفت تصرف شده ۲۶ هزار میلیارد ریال است افزود: از همه ظرفیت های قانونی برای حفاظت از بیت المال بهره گیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: از این میزان ۵۳۴ مورد به متراژ سه میلیون متر مربع به ارزش ۲۵ هزار میلیارد ریال با رفع تصرف فوری توسط یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی فارس از متصرفان و زمین خواران بازپس گرفته و به بیت‌المال بازگردانده شد.

او اظهار داشت: برای ۱۹ مورد دیگر به متراژ ۱۸۳ هزار متر مربع و ارزش ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال نیز حکم قضایی صادره و رفع تصرف شد.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس، با اشاره به نقش شهروندان در پیشگیری از تصرف اراضی ملی و دولتی و حفاظت از آنها گفت: مردم می توانند موارد تصرف، تعرض و دخالت در اراضی دولتی و ملی را از طریق تماس با شماره تلفن گویای ۱۶۵۶ به یگان حفاظت از اراضی گزارش دهند.

/پایان متن/

  • منبع خبر : ایرنا