نماینده داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی از افزایش دوبرابری اعتبارات سهم سه درصد نفت و گاز استان فارس در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد.

محمدجواد عسکری در این رابطه با تاکید بر اینکه تخصیص اعتبارات لازم از محل درآمدهای نفت و گاز به استان فارس افزایش قابل توجهی داشته است، مطرح کرد: با تلاش نمایندگان فارس سهم فارس از منابع بودجه‌ای که از محل اعتبارات نفت و گاز تامین می‌شد به میزان دوبرابر افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه این اعتبار در اختیار تمامی دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت، افزود: با افزایش اعتبار یازده هزارمیلیاردی سهم نفت و گاز از بودجه ملی به میزان بیست هزارمیلیارد امید به تحول و جهش مناسبی در تکمیل پروژه‌های عمرانی و خدماتی در سطح استان فارس داریم‌.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه اعتبارات دولتی محدود است و بایستی در تزریق منابع مالی به پروژه‌های مختلف از فرآیند مشارکتی در تامین اعتبار لازم نیز بکارگیری بشود، اظهار داشت: تخصیص اعتبارات باید به گونه‌ای باشد که در تکمیل پروژه‌ها بتوانیم از منابع مختلف درآمدی نیز هزینه کنیم.

/پایان متن/