مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: به منظور تسریع و تسهیل در صدور مجوز بسته بندی گیاهان دارویی از این پس استعلام از اداره امور فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی حذف شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمود باصری با اذعان به اینکه بسیاری از متقاضیان موفق به اخذ پاسخ استعلام از اداره مذکور نمی شدند، تصریح کرد: مقرر شده منبعد استعلام مورد نیاز از مدیریت غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی انجام شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه مسائل و مشکلات روند صدور مجوز بسته بندی گیاهان دارویی در قالب ستاد گیاهان دارویی پیگیری و دنبال می شود، اظهار کرد: امیدواریم تصمیم اتخاذ شده در تسهیل و تسریع صدور مجوزهای صنایع مذکور تاثیر بسزایی داشته باشد.

/پایان متن/