بنا به گزارش دریافتی از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا که در تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید.

علی شایان منش با کسب اکثریت آرا با تعداد ۶۶۸ رای به عنوان نفر اول منتخبین برگزیده و به ترتیب آقایان بهنام اکبری، هومان پارسا، احمد ابوالپور و مهدی هوشیار سایر منتخبین دوره سی و سوم هیأت مدیره کانون وکلای فارس انتخاب گردیدند.

گفتنی است هیأت مدیره منتخب آقای دکتر بهنام اکبری را به عنوان رئیس کانون وکلای فارس و آقای علی شایان منش را به عنوان نایب رئیس این دوره انتخاب کردند.

لازم به ذکر است که آقای علی شایان منش از سال ۱۳۹۷ تاکنون رئیس کمیته مالکیت فکری کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی فارس بودند.

/پایان متن/