رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از پیگیری‌های این کمیسیون با همکاری وزرای نیرو و امور خارجه نسبت به رهاسازی حقابه ایران از رودخانه هیرمند افغانستان خبر داد.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مباحث جدی ما در کمیسیون کشاورزی موضوع دیپلماسی آب و ارتباط با کشورهای منطقه در خصوص آب‌های مرزی است، مطرح کرد: متأسفانه کشور افغانستان طی سال‌های اخیر حقابۀ ایران از رودخانه هیرمند را بر اساس معاهدۀ ۱۳۵۱ منعقدشده بین دو کشور را رهاسازی نمی‌کند.

وی گفت: با پیگیری‌های وزیر نیرو و کمیسیون کشاورزی خوشبختانه اتفاقات خوبی در زمینۀ تخصیص حقابۀ ایران از هیرمند در حال رخ‌ دادن است.

این نماینده مجلس در رابطه با اقدامات اخیر کمیسیون کشاورزی اشاره کرد و گفت: در زمینه آب‌های مرزی بین ایران و کشورهای عراق و ترکیه نیز نشست‌هایی با حضور وزرای نیرو و امورخارجه برگزار کرده‌ایم.

عسکری در این راستا خاطرنشان کرد: در آینده نیز مجددا از وزرای امور خارجه و نیرو دعوت می‌کنیم تا با تشکیل نشستی مشترک نقشه راهی برای احقاق حقوق کشور از آب‌های مرزی ترسیم نماییم و بتوانیم از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن در حوزه آب که یکی از مباحث جدی در حوزه کشاورزی است، استفاده کنیم.

/پایان متن/