رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نشست ویژه سئوال نمایندگان مجلس از وزیر جهاد کشاورزی به اهمیت تعامل هدفمند دولت و مجلس در راستای حفظ و صیانت از منافع مردم و همچنین اجرایی شدن سیاست‌ها و راهبردهای امنیت غدایی در تمامی استان‌ها تاکید کرد.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست در مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی سئوال نمایندگان مجلس از وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه دستیابی به اهداف ترسیم شده نظام با همدلی و هم‌افزایی امکان‌پذیر است، مطرح کرد: تمامی خدمتگزاران این مرز و بوم موظف هستند در راستای تحقق اهداف و چشم‌انداز‌های توسعه‌ای کشور در مسیر مناسبی حرکت کنند.

وی با اشاره به اهمیت تعامل دولت و مجلس در پیشبرد امور توسعه‌ای، افزود: سیاست مجلس یازدهم و کمیسیون تخصصی کشاورزی در راستای همکاری و تعامل هدفمند با دولت سیزدهم است و از وزارت جهاد کشاورزی انتظار داریم در این زمینه نگاه و اقدام جدی داشته باشند.

نماینده داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی در رابطه با نقدهای مجلس به وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت جهاد کشاورزی را یک فرصت برای دولت دانست و گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هر زمان در فرآیند اجرای قانون توسط دستگاه‌های دولتی دچار مشکل شده‌ایم با نقد و ارائه راهکارهای مناسب توانسته‌ایم برخی از مشکلات موجود را مرتفع کنیم که سئوالات نمایندگان مجلس از مدیران اجرایی در همین راستا است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه منافع ملی و منافع مردم در تمامی اقدامات مجلس در اولویت قرار دارد، اظهار داشت: حفظ و صیانت از منافع مردم بر تعامل مجلس با دولت ارجحیت دارد و هر زمان به نتیجه‌ای برسیم که دولت و وزارتخانه‌ها در مسئله‌ای دچار ضعف باشد در چارچوب قانون و اختیاراتی که نمایندگان مجلس دارند نسبت به برطرف کردن مسائل اقدام خواهد شد.

عسکری در پایان خطاب به وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با اهمیت امنیت غذایی تذکر داد و خاطرنشان کرد: اجرایی شدن سیاست‌ها و راهبردهای کلان امنیت غدایی در تمامی استان‌ها بایستی با بکارگیری راهکارهای مناسب همراه باشد که وزارت جهاد کشاورزی و تمامی مدیران این مجموعه مکلف به اجرای قانون با سازوکارهای عملياتی در تمامی حوزه‌های مربوط به امنیت غذایی هستند.

/پایان متن/