شهردار منطقه شش از شروع عملیات مرمت و بهسازی پارک‌های سطح منطقه شش خبر داد.

مسعود قادری‌اردکانی، شهردار منطقه ۶ شیرلز گفت: به منظور بهبود منظر شهری و خدمات‌رسانی به شهروندان، بهسازی پارک‌ها و بوستان‌های سطح منطقه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در راستای زیباسازی بوستان‌ها و رفاه شهروندان به ویژه افراد توان‌خواه، عملیات اجرایی بهسازی و مرمت پارک‌ها شامل همسطح‌سازی و کف‌سازی، رفع موانع و ناهمواری‌ها جهت تردد آسان، بهبود و اصلاح روشنایی، بهسازی فضای سبز و همچنین تعمیرات مربوط به سرویس بهداشتی در دستور کار است.

شهردار منطقه۶ شیراز گفت: در حال حاضر بهسازی بوستان امام رضا (ع) واقع در گلدشت معالی آباد با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی و پارک نمازی واقع در شهرک دینکان با پیشرفت ۵۰ درصدی در دست اجرا است.

عملیات اجرایی این دو پارک شامل کف‌سازی، رفع موانع و ناهمواری‌ها، همسطح‌سازی جهت تسهیل در رفت و آمد شهروندان توان‌خواه، اصلاح روشنایی و بهسازی فضای سبز می‌باشد.

قادری تصریح کرد: این اقدامات در سایر پارک‌های سطح منطقه ادامه خواهد داشت و به زودی بهسازی پارک سیب‌زار انجام خواهد شد.

/پایان متن/