رئیس سازمان بسیج رسانه استان فارس گفت در راستای تحقق اهداف ایرانی سربلند و توسعه یافته در دنیا خواستار اولویت دادن مسئولان، سیاستگذاران، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران به توسعه دانش شد.

هادی رضایی در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات و موانع شرکت‌های پارک علم و فناوری فارس بیان کرد: اگر می‌خواهیم ایرانی سربلند و توسعه یافته در دنیا داشته باشیم. باید توسعه دانش اولویت مسئولان، سیاستگذاران، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران قرار دهیم.

توسعه دانش اولویت تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران باشد

رییس سازمان بسیج رسانه فارس گفت: شکوفایی غرب از آنجا آغاز شد که علم را باور کردند. روند توسعه به باور قلبی سیاستمداران و حاکمان جامعه برمی‌گردد.

او افزود: امروز اگر رهبر معظم انقلاب بحث دانش‌بنیان را به عنوان شعار سال قرار می‌دهد به این معناست که مسئولان اجرایی این را بدانید که در گام دوم انقلاب جز تکیه بر دانش و پیوند علم برای برطرف کردن نیازها هیچ راه دیگری وجود ندارد.

رئیس سازمان بسیج رسانه فارس گفت: امروز وظیفه رسانه این است که دانش و دانش‌بنیان را در اولویت مسئولان امر قرار دهد. اگر بخواهیم در روند توسعه راه کشورهای غربی را پیش بگیریم و در فضاسازی مکانی شبیه آن‌ها باشیم، اما در تخصیص اعتبار مانند کشورهای جهان سوم عمل کنیم همچون کشورهایی هستیم که نخبگان خود را در گیرو دارهای قوانین دشوار و عدم حمایت واقعی از دست خواهند داد.

رضایی عنوان کرد: پارک علم و فناوری که افتخار سرمان را بلند کنیم و بگوییم. امروز دست گدایی و نیاز امروز استان فارس است. اگر بتواند حامی شرکت‌ها و نخبگان باشد می‌تواند به نتیجه مدنظر برسد و شعار سال را محقق کند. تمام تلاش‌های مسئولان وقتی نتیجه می‌دهد که ما بتوانیم در برابر فشارهای اقتصادی و تحریم تکنولوژی از سمت کشورهای غرب به سمت هیچ کشوری نداریم.

او یادآور شد: البته این بدین معنا نیست که در جمهوری اسلامی در این راستا کاری نشده است. این به معنای این است که باید مسئولان امر در تخصیص اعتبارات برای اعتلای نظام و عدم سرسپردگی و عدم قرار گرفتن در مذاکرات چنددهه‌ای باید با نگاه به درون و تکیه بر نخبگان قدم بردارند.

وظیفه سپاه تسهیل‌گری در عرصه دانش‌بنیان است

رئیس سازمان بسیج رسانه فارس با بیان اینکه این جلسات بستری را فراهم می‌کند که فریاد شرکت‌های دانش‌بنیان را به گوش مسئولان برساند، گفت: وظیفه سپاه متصدی‌گری در عرصه دانش‌بنیان نیست بلکه به کمک مجموعه در زمینه تسهیلگری آمده است.

رضایی افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان به جای مطالبه مطالبات باید تشکیل کارگروه و تدوین سند دانش‌بنیان را از مدیران اجرایی ارشد استان مطالبه کنند. البته این سند باید توسط خود شرکت‌های دانش‌بنیان تدوین شود. همچنین ایجاد پیوند بین شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌های اجرایی و حوزه صنعت استان نیز باید جزو مطالبات این شرکت‌ها باشد.

او با اشاره به اینکه وظیفه پارک این است که شرکت‌های دانش‌بنیان را با صنعت پیوند بدهند، گفت: متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است. مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان باید در کارگروه مانع‌زادیی بررسی شود.

رئیس سازمان بسیج رسانه فارس همچنین انعقاد تفاهم‌نامه‌های مختلف با دستگاه‌های مرتبط برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را مهمترین راهکارها برای برون رفت از مشکلات دانش‌بنیان‌ها دانست و افزود: تدوین سند اعتلای دانش‌بنیان کشور و سند راهبردی در اعتلای دانش‌بنیان استان فارس باید از مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.

رضایی بیان کرد: ما باید دست بوس کسی باشیم که در عرصه علم و تولید علم و پیوند این علم با نیازهای روز بشر مانند یک سرباز خط مقدم عمل می‌کند.

او با تاکید بر اینکه از مسئولین باید نگاه راهبردی را مطالبه کرد، ادامه داد: این جلسات را برای اجرایی کردن رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در حوزه شفافیت و مطابه‌گری علی الخصوص در بحث جهاد تبیین ترتیب داده‌ایم، همه ما موظف هستیم در گام دوم انقلاب کاستی‌های گام اول را جهت تقویت و اعتلای نظام بررسی کنیم.

رئیس سازمان بسیج رسانه اظهار کرد: بسیج رسانه استان فارس این را وظیفه خود می‌داند که در کنار مسئولان به سراغ سرپنجه‌های تولید دانش در شرکت‌ها و نخبگان بیاید و از زبان آن‌ها موقعیت و جایگاه علمی شرکت‌ها و نخبگان را بررسی کند.

/پایان متن/