رئیس نظام مهندسی کشاورزی همزمان با آیین نکوداشت مهندسین کشاورزی فارس از برونسپاری صنایع تبدیلی، امور اراضی، قانون هوای پاک به فارغ التحصیلان بخش کشاورزی خبر داد.

محمدجواد احمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس خواستار برون سپاری صنایع تبدیلی، امور اراضی، قانون هوای پاک و قوانینی که در سطح کشور مصوب شده است به فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در سطح استان فارس شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از روابط عمومی سنم فارس، محمدجواد احمدی در “همایش نکوداشت مهندسین کشاورزی حافظان امنیت غذایی” با بیان اینکه ۲۰ هزار نفر روز با برون سپاری مهارتی در مدت یک و نیم سال گذشته آموزش دیده اند، تصریح کرد: پیش از این در مدت ده سال، ۲۵ هزار نفر روز به صورت ادبیات محور آموزش دیدند.

وی با بیان اینکه ارتقای دانش و مهارت فارغ التحصیلان بخش کشاورزی از رسالت های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است، ابراز کرد: مکان های آموزش مهارتی آماده است و جامعه هدف این آموزش ها علاوه بر کارشناسان، بهره برداران نیز هستند بنابراین از مسئولین عزیز خواهش می کنم برای این دوره ها بودجه قرار دهند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس به برون سپاری و واگذاری تصدی گری جهاد کشاورزی به این سازمان، در برخی بخش ها از جمله صدور مجوزها نیز گریزی زد و افزود: مجوز گلخانه، دام، طیور، شیلات، کلینیک های گیاه پزشکی، فروشگاه های آفت کشی، شرکت های ضدعفونی و اینسکتاریوم توسط این سازمان صادر می شود.

وی با اشاره به اینکه برون سپاری های مذکور نباید صرفا منجر به چاپ کاغذ شود، ابرازکرد: این امر با هدف مهندسی کردن تولید انجام شد از این رو مهندسین باید در این عرصه وارد و در کنار بهره برداران قرار گیرند.

احمدی با بیان اینکه تسهیل فرآیند صدور مجوز ها ارزشمند است و جای تقدیر دارد، اظهار کرد: مجوز گلخانه های کوچک  مقیاس توسط جهاد کشاورزی، نظام مهندسی و شرکت شهرک ها صادر می شود.

او با بیان اینکه تاکنون مجوز گلخانه در سطح ۸۴۰ هکتار صادر شده که حدود ۱۹۰ هکتار به بهره برداری رسیده است، اضافه کرد: مابقی برای بهره برداری نیازمند جذب تسهیلات هستند و شرایط دریافت را ندارند که پیشنهاد می شود با تشکیل کمیته جذب سرمایه گذاری به صورت مشارکتی این طرح ها جلو برود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس خواستار برون سپاری صنایع تبدیلی، امور اراضی، قانون هوای پاک و قوانینی که در سطح کشور مصوب شده است به فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در سطح استان فارس شد.

/پایان متن/