رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز تاکید کرد: توجه به چالش‌های حوزه شهرسازی باید بیشتر از ظرفیت‌های علمی استفاده شود و ظرفیت شورا و شهرداری در کنار مجامع علمی قرار گیرد.

غلامعلی ترابی در آیین اختتامیه همایش ملی جلوه‌های هنر و معماری مکتب زند و قاجار بیان کرد: بحثی که درباره معماری و شهرسازی شیراز است، داستان عجیب و خاص دارد.

به نقل از شورای شیراز، ترابی گفت: در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که میان سبک‌های مختلف معماری و شهرسازی قرار گرفتیم و در دوره هم‌افزایی اندیشه‌های جهانی شاهد تحول در همه عرصه‌ها از جمله معماری و هنر هستیم.

عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه ورود شورا به عنوان نمایندگان مردم برای این منظور بود که از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی برای شهرسازی شیراز استفاده شود، تصریح کرد: با توجه به چالش‌های حوزه شهرسازی باید بیشتر از ظرفیت‌های علمی استفاده شود و ظرفیت شورا و شهرداری در کنار مجامع علمی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز ابراز امیدواری کرد که نتیجه و دستاورد این همایش این باشد که از ظرفیت علمی در مدیریت شهری بهره گرفته شود.

ترابی با اشاره به حادثه متروپل آبادان گفت: نوع شکل‌گیری ساختمان‌ها علاوه بر بحث ایمنی و عمرانی می‌تواند به لحاظ فرهنگی نیز تاثیرگذار باشد و باید آرامش و آسایش را برای مردم به همراه داشته باشد و اگر ارتباط قوی بین تولید علم و مجموعه‌های دانشگاهی و مدیریت شهری رقم بخورد هرگز چنین اتفاقاتی نخواهد افتاد.

سید جواد ظفرمند، دبیر علمی این همایش با بیان اینکه مکتب شیراز در شکل‌گیری و تطور فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی و گستره تمدن اسلامی نقش مهم و جایگاه ویژه‌ای دارد، اظهارداشت: برگزاری چنین رویدادهایی برای معرفی و بررسی بخش‌هایی از این گنجینه عظیم ضروری است.

او با بیان اینکه تاکنون رویدادهای علمی در گستره مکتب شیراز کافی نبوده است، گفت: مکتب شیراز با مکاتب دیگر ایران تفاوت چشمگیر دارد و در مکتب شیراز یک گستره موضوعی از فلسفه، ادبیات و کتابت دیده می‌شود.

ظفرمند افزود: وزن خاص مبانی اندیشه و معرفت شناختی در مکتب شیراز و طرح گستره وسیع‌تری از حوزه‌ها و رشته‌ها در این مکتب در مقایسه با دیگر مکاتب هنری ایران دیده می‌شود.

دبیر علمی این همایش افزود: ۲۵ نفر از استادان برجسته معماری دانشگاه‌های کشور از داوران ثابت این همایش بودند که سبب به فرجام رسیدن علمی این همایش شدند و ۴۰ دانشگاه یا مرکز آموزش عالی کشور نسبت به ارسال مقاله اقدام کردند که مشارکت بالا و قابل قبولی است‌.

نازنین دهناد، دبیر اجرایی این همایش نیز در مراسم اختتامیه گفت: این همایش ضمن تاکید بر اصالت، هویت، روایتگری تاریخ و فرهنگ نهادینه در بافت‌های تاریخی هنر و معماری را به مثابه یک رسانه فرهنگی مطرح کرد که در محمل حیات اجتماعی جایگاه ویژه‌ای در طی قرن‌های متوالی به خود اختصاص داده است.

او عنوان کرد: این همایش تلاش کرده با ارائه دستاوردهای پژوهشی محققان و پژوهشگران در حوزه هنر و معماری با تبادل دیدگاه‌هایی پیرامون محورهای ارائه شده گام موثری در محیط‌های شهری ایجاد کند.

دهناد با بیان اینکه در این همایش تعداد ۲۳۴ مقاله دریافت شد که پس از تکمیل فرآیند داوری، در نهایت تعداد ۱۰۶ مقاله مورد پذیرش نهایی کمیته داوری همایش قرار گرفت، افزود: تعداد ۴۵ مقاله برای سخنرانی و۶۱ مقاله برای ارائه شفاهی و ارائه به صورت پوستر پذیرفته شد.

دبیر اجرایی این همایش عنوان کرد: مقالات ارسال شده در این همایش از سوی پژوهشگران مراکز دانشگاهی حوزه هنر و معماری مهم کشور بوده که  ضمن تقدیر از مشارکت امید است که این همایش به سهم خود در تعالی اهداف و رویکردهای مورد نظر، به صورت کاربردی نقش مؤثری در پژوهش‌های آتی ایفا کند.

/پایان متن/