بازدید جمعی از جوانان عشایر در معیت بزرگان و با حضور سرهنگ شکوهی فرمانده محترم سپاه عشایر فارس از شرکت دانش‌بنیان فارمد پارسه مستقر در مرکز آموزشی و پژوهشی ابوعلی سینا در شهر صدرا انجام گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار در این دیدار که در راستای منویات‌ مقام معظم رهبری و لزوم توجه به شرکت‌ها و مراکز دانش بنیان با حضور اعضای شورای شهر صدرا برگزارشد، ضمن بازدید از کارگاه تولیدی، آزمایشگاه مرکزی و مرکز تحقیقاتی آن شرکت با مدیران جوان آن مجموعه دیدار و گفتگو گردید.

در این بازدید مدیران آن مجموعه علمی اعلام آمادگی کردند تا در راستای گسترش شرکت‌های دانش بنیان با تعامل سازنده با مجموعه‌های علمی و آموزش و پرورش زمینه مربوط به آموزش لازم را فراهم نمایند.

امیداست با گسترش چتر حمایت از این شرکت‌ها که موتور رشد هر کشور درحال توسعه‌ای محسوب می‌شوند با ایجاد تعامل علم و صنعت باعث شود تا باحضور اساتید و نخبگان دانشگاهی زمینه‌ی جذب و تبدیل کردن ایده‌ها به محصول، مشاغل پایدار، تجاری‌سازی علم و دانش، توانمندسازی دانش‌آ‌موختگان برای ورود به فضای کسب و کار و ارتقای فرهنگ کارآفرینی فراهم گردد.

/پایان متن/