نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی وزیر آموزش و پرورش به موضوع اجباری شدن آموزش حضوری در مدارس و لغو اجبار در این موضوع شد.

علیرضا پاکفطرت، رئیس مجمع نمایندگان استان فارس و نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، اظهار داشت: دانشجویان در دانشگاه‌ها نسبت به رعایت مسائل بهداشتی تا حدود زیادی رعایت می‌کنند اما در مدارس ما به ویژه قشر نونهال و نوجوان ما ممکن است این موضوع به ویژه در ماسک زدن و فاصله‌گذاری اجتماعی نیز رعایت نشود.

وی با پیشنهاد به وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: پیشنهاد ما به آموزش و پرورش این است که باید خودشان تصمیم بگیرند و با توجه به اینکه ستاد ملی کرونا هم اختیار را به استان‌ها و مدیران مدارس داده‌اند تا این موضوع را مدیریت کنند.

پاکفطرت گفت: به نظر می‌رسد اجباری بودن حضور در مدارس برای دانش‌آموزان نیازی نباشد و این موضوع شاید با همکاری بعضی از والدین آن‌ها در رابطه با آموزش در منازل، قابلیت و امکان جبران داشته باشد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اهمیت نقش‌آفرینی مدیریت مدارس در این زمینه، اظهار داشت: شاید بتوان مدارس را با هدف کنترل بهتر مسائل بهداشتی نیز حضور دانش‌آموزان را زوج و فرد کرد که این هنر مدیریت مدارس را مورد توجه جدی دارد.

وی با تاکید بر اینکه پیشگیری از شیوع کرونا در بین دانش‌آموزان، تصریح کرد: پیشگیری از این مسئله بسیار اهمیت دارد چراکه ممکن است دانش‌آموزان با سیستم ایمنی قوی‌تر که دارند، کرونا گرفته و این بیماری را به خانواده خود که شاید برخی از آن‌ها نیز بیماری زمینه‌ای داشته باشند، انتقال دهند که مسائل متعددی را در پی خواهد داشت.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با تصریح بر اینکه بیماری کرونا برای کشور و همچنین جامعه و خانواده‌ها نیز هزینه‌های بسیار زیادی داشته است، گفت: در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین کاهش هزینه‌های وزارت بهداشت نیز مدیرکل، مدیران ناحیه و مدیران مدرسه هم درایت داشته باشند تا در این زمینه مشکلی به وجود نیاید تا سلامت خانواده‌ها و جامعه تضمین شود.

/پایان متن/