شنیده‌های غیررسمی حاکی از آن است یکی از شهرداران مناطق حساس کلانشهر شیراز به دلائل نامعلوم احتمالا تا چند روز آینده تغییر خواهد کرد.

هر چند ممکن است ابن خبر به واقعیت نپیوندد اما مطرح شدن این موضوع در شرایطی که هیچ دلیل اقناع‌کننده‌ای حداقل از منظر افکار عمومی و حتی برخی از بزرگان معنوی و نمایندگان مجلس و شورا اسلامی شهر وجود ندارد کمی قابل تامل و جای تحقیق و بررسی بیشتر دارد.

طبق بررسی‌های اولیه به عمل آمده و تحلیلی که رسانه عصر کار از این موضوع دارد احتمال می‌رود سوءتفاهم یا مشاوره‌های درگوشی باعث حاکم شدن یک ذهنیت بر تصمیم شهردار کلانشهر شیراز شده باشد که بهتر است در این زمینه از خرد جمعی و در پیش گرفتن یک مدل مدیریتی شفاف و صریح با مردم و حقوق آن‌ها بهره‌گیری شود.

شایان ذکر است شهردار کلانشهر شیراز علارغم اختلاف‌نظر‌هایی که نسبت به قانونی یا غیرقانونی صدور حکم و یا صلاحیتشان جهت تصدی عالی‌ترین مقام در این جایگاه مدیریت شهری بود اما پس از انتصاب تا به اکنون به صورت شبانه‌روزی و بی‌وقفه در حال تلاش برای خدمت به شهروندان و ایجاد یک کارنامه مدیریتی مناسب برای به یادگار گذاشتن برای شهر و تیم مدیریتی همراه است که انتظار می‌رود مراقب اشتباهات یا تله‌های سیاسی احتمالی باشند.

/پایان متن /