رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز گفت: اداره املاک و مستغلات شهرداری شیراز موظف است ظرف مدت دو هفته اسناد مرتبط با تحویل زمین سایت ۳۰۰ هکتاری ساماندهی مشاغل مزاحم شهری را به این کمیسیون ارائه نماید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار به نقل از روابط عمومی شورای شهر، طی بازدیدی با هدف ساماندهی کلیه مشاغل ۲۵ گانه مزاحم شهری بر اساس مصوبه هیات وزیران، مسعود زارعی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، بابایی رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری به همراه معاونین ساماندهی و اجرایی سازمان، طراح و مشاور پروژه از سایت ۳۰۰ هکتاری ویژه ساماندهی مشاغل مزاحم شهری بازدید کردند.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با تاکید بر تدوین و اجرای طرح جامع ساماندهی مشاغل شهری شهر شیراز عنوان کرد: سازمان ساماندهی مشاغل شهری بایستی مطالعه و پایش جامع شهری شیراز در خصوص مشاغل ۲۵ گانه مزاحم مصوب و وانت بارها و دکه های غیر مجاز در پهنه شهر را با توجه به پراکندگی آنها و اولویت ساماندهی انجام دهد.

زارعی با بیان اینکه ساماندهی مشاغل شهری در بند ۲۰ قانون شهرداری‌ها آمده و شهرداری را مکلف کرده تا برای داشتن شهری سالم و آرام بر اساس برنامه زمانبندی شده و مدون مشاغل مزاحم را به بیرون شهر انتقال نماید عنوان کرد: این سایت در ۲۰ کیلومتری شهر شیراز با هدف ساماندهی کلیه مشاغل ۲۵ گانه مزاحم در حال احداث است.

عضو و نماینده شورا در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ عنوان کرد : بند ۲۰ قانون شهرداری‌ها استناد قانونی دارد و بر اساس اساسنامه این وظیفه به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری محول شده است که این سازمان در حوزه ساماندهی مشاغل شهری با برنامه ریزی های صورت گرفته مشاغل مزاحمی همچون سنگ فروشان، آهن فروشان، ضایعاتی ها و… را بر اساس مصوبه هیات وزیران در ۲۵ رده شغلی با ایجاد شرایط مناسب به بیرون از محدوده شهری انتقال دهد.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا در این بازدید به تصمیمات اتخاذ شده در خصوص سایت ۳۰۰ هکتاری ساماندهی مشاغل مزاحم شهری اشاره و بیان کرد: در این راستا اداره املاک و مستغلات شهرداری شیراز موظف است ظرف مدت دو هفته اسناد مرتبط با تحویل زمین سایت ۳۰۰ هکتاری ساماندهی مشاغل مزاحم شهری را به کمیسیون ارائه نماید.
همچنین سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کلیه استعلامات مرتبط با زمین در نظر گرفته شده جهت احداث این سایت از دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدام و نتیجه را ظرف مدت یک ماه به کمیسیون ارائه نموده و سپس با رعایت تشریفات قانونی نسبت به انتخاب مشاور ذی‌صلاح جهت طراحی سایت مزبور اقدام نمایند.

زارعی در پایان اضافه کرد: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری نیز پس از اخذ استعلامات مربوطه که بلامانع بودن احداث سایت مزبور را اعلام نمایند تا فرایند قانونی تغییر کاربری زمین ذیربط را از مجاری قانونی (کارگروه شهرسازی و معماری استان) مورد پیگیری قرار دهند و همچنین سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مکلف است گزارش عملکرد خود را بصورت مستمر به کمیسیون ارائه نماید.

/پایان متن/