رئیس سازمان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه صادرات به رونق کشاورزی کمک می کند، گفت: میز صادارت در این سازمان تشکیل می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار یه نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی، مجتبی دهقان پور در نشست با تعدادی از تولید کنندگان قارچ، ابراز کرد: تعامل بین تولید کننده و صادر کننده و تسهیل امور صادرات هدف اصلی راه اندازی میز صادرات است.
به گفته وی؛ کارکنان خوش فکر جهاد کشاورزی فارس که به دنبال مشکل گشایی هستند، در میز صادرات عضو می شوند.
دهقان پور با بیان اینکه با تشکیل میز صادرات؛ تولید کننده میزان محصول تولیدی را در مدت زمان معین به صادر کننده اعلام می کند، اظهار کرد: صادرکننده نیز بر اساس ذائقه بازار هدف، محصول را خریداری می کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه به دنبال رفع محدودیت ها هستیم، بیان کرد: در چهارچوب قانون از تولیدکنندگان بخش کشاورزی حمایت می کنیم.

/پایان متن/