مدیرعامل جدید شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار، سید مصطفی هاشمی از نیروهای جوان و متخصص بومی فارس با بیش از ۲۰ سال سابقه فنی و اجرایی به سمت مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس منصوب شد.

هاشمی سابقه معاون فنی شهرکهای صنعتی تهران بزرگ را در کارنامه دارد و از چهره های خوشنام و مقبول در نزد صنعتگران و شهرک های صنعتی است . استان فارس بیش از ۶۸ شهرک صنعتی دارد و یکی از اولویت های ایمانیه برای تحول در صنعت فارس، ساماندهی و تحرک جدی در شهرک های صنعتی برشمرده است . معارفه هاشمی و تودیع فتوحی مدیرعامل سابق روز سه شنبه برگزار می شود.

/پایان متن/