سید احسان اصنافی طی حکمی حمیدرضا اسماعیلی را به عنوان سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز معرفی کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار به نقل از شهرداری شیراز، سید احسان اصنافی در حکم سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز بر انجام امور مربوط به جلب و حمایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و برنامه ریزی برای جذب آنها، ارائه مشاوره جهت سرمایه گذاری در حوزه های مختلف شهرداری، تشویق و جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و راهنمای سرمایه گذاران و ارائه تسهیلات و حمایت قانونی برای اشخاص، شرکت ها و موسسات خارجی تاکید کرده است.

لازم به ذکر است که حمیدرضا اسماعیلی دارای مدرک دکترا است و پیش از این در سمتهایی همچون شهردار منطقه یک، شهردار منطقه ۶، شهردار منطقه ده، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شیراز، بخشدار مرکزی شیراز، شهردار خرامه، دبیر شورای شهرداران مناطق شهرداری شیراز، دبیر شورای ترافیک شهرستان شیراز، دبیر شورای اداری شهرستان شیراز، دبیر ستاد هماهنگی دستگاههای خدمات رسانی شهرستان شیراز، قائم مقام ستاد مدیریت بحران شهرستان شیراز، دبیر ستاد خدمات سفر شهرستان شیراز، نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۷۷ و نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه مالی شهرداری خدمت رسانی کرده است.

/پایان متن/