معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: اگر کسی مصداقی از انتصابات فامیلی دارد معرفی کند تا سریعا آن موضوع را رسیدگی کنیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار. به نقل از خبرگزاری ایلنا، صولت مرتضوی، معاون اجرایی رییس جمهوری درباره انتصابات فامیلی در انواع سطوح مدیریتی در دولت سیزدهم اظهار داشت: و ابدا در این دولت انتصابات فامیلی نداریم.

وی ادامه داد: دو مورد از انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم را نام ببرید تا من از آن دفاع کنم.

معاون اجرایی رییس جمهوری تاکید کرد: اگر کسی مصداقی از انتصابات فامیلی دارد معرفی کند تا سریعا آن موضوع را رسیدگی کنیم.

/پایان متن/