انتصابات افراد کم‌تجربه و ناپخته در استان فارس مورد نقد جامعه قرار گرفت که با انتقاد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به عزل و نصب‌های اخیر نمایندگان دولت و وزرا همراه شد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا از شیراز با بیان اینکه معتقدم که افرادی که قرار است بر صندلی های مدیریتی تکیه بزنند باید از یک حداقل تجربه های برخوردار باشند، می گوید: متاسفانه در حال حاضر افرادی در استان به کار گرفته می شوند که هیچ سابقه کاری ندارند و برخی از آنها از حداقل‌های مدیریتی  هم برخوردار نیستند .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه به کارگیری افرادی که دارای دانش و تخصص کافی هستند اما از تجربه کافی برخوردار نیستند نمی‌توانند موفق عمل کند ادامه می‌دهد: قطعا افرادی که قرار است مدیر شوند باید در کارنامه و رزومه خود از حداقل ها برخوردار باشد.

نماینده شیراز و زرقان با اشاره به اینکه متاسفانه در شرایط فعلی در انتصابات در حال افراط و تفریط هستیم خاطر نشان کرد: بعضی از مدیران آن قدر به صندلی ها چسبیده اند که به راحتی از سمت خود کنار نمی روند و در نقطه مقابل هم افرادی به صندلی های مدیریت تکیه می زنند که از حداقل های مدیریتی برخوردار نیستند.

قادری با بیان اینکه متاسفانه جامعه هزینه عزل و نصب های ناپخته و خام را پرداخت می کند تصریح می کند: قطعا این روند انتصابات خیلی قابل قبول نیست.

عضو مجمع نمایندگان فارس با بیان اینکه موافق عدم دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات نیستم، می گوید: اگرچه نمایندگان نباید اصراری بر انتخابات مدیران و افراد داشته باشند اما نباید بی‌توجهی به نظر نمایندگان در بعضی از عزل و نصب‌ها باعث ایجاد مشکلات شود.

انتصاب برخی از مدیران استان اصلا قابل دفاع نیست

نماینده شیراز و زرقان در ادامه با بیان اینکه بعضی از انتصابات مدیران دولت سیزدهم در استان فارس قابل دفاع است، می افزاید: اما انتصابات بعضی از مدیران در فارس اصلا قابل دفاع نیست این در حالی ست که به نظر می رسد روند انتصابات باید کمی پخته تر و منطقی تر باشد.

وی با بیان اینکه در این شرایط نیاز است تا مسئولان ارشد به افراد مرتبط با حوزه‌های کاری پست های مدیریتی را اعطا کنند تصریح می کند:  ایرادات در بعضی از عزل و نصب های استان به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

/پایان متن/