ترکیب بیکاران بهار ۱۴۰۰ به اینگونه تغییر یافته است که با کاهش تعداد بیکاران مرد و افزایش تعداد بیکاران زن، سهم زنان از جامعه بیکاران افزایش یافته است. همچنین با کاهش کمتر بیکاران بیسواد نسبت به بیکاران باسواد، سهم بیکاران باسواد نیز از کل بیکاران افزایش یافته است. بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی نیز در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۹ افزایش یافته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، در بهار ۱۴۰۰ نرخ بیکاری به عدد ۸/۸ درصد، یعنی کمترین مقدار در طول تمام سال‌های دهه ۱۳۹۰و حتی نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ رسیده است و بهار ۱۴۰۰ در مقایسه با بهار ۱۳۹۹، یک واحد درصد کاهش در نرخ بیکاری و ۴/۰ واحد درصد افزایش در نرخ مشارکت داشته است.

شاهده کاهش قابل ملاحظه در نرخ بیکاری، ممکن است اینگونه تداعی کند که بازار کار در وضعیت مناسبی قرار گرفته است و عملکرد قابل توجهی در ایجاد اشتغال برای جویندگان کار داشته است، اما بدیهی است که برای تحلیل وضعیت کلی بازار کار باید وضعیت سایر شاخص‌ها و متغیرها خصوصاً نرخ مشارکت در کنار نرخ بیکاری دیده شود.

بررسی نرخ بیکاری به تفکیک گروه‌های مختلف سنی، نشان می‌دهد که بیشترین میزان نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله است. البته نرخ بیکاری این گروه در بهار ۱۴۰۰ نسبت به سایر گروه‌های سنی کاهش بیشتری یافته است. بنابراین گرچه نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال همواره از همه بیشتر بوده اما با سرعت بیشتری هم درحال کاهش است.

بررسی نرخ بیکاری به تفکیک مقاطع تحصیلی، نشان می‌دهد که بیشترین کاهش نرخ بیکاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به تحصیل کردگان باسواد بدون تحصیلات دانشگاهی بوده است، درحالی که نرخ بیکاری افراد با تحصیلات فوق دیپلم و یا لیسانس نسبت به بهار ۱۳۹۹ به میزان ۱/۰ واحد درصد افزایش داشته است.

البته نرخ بیکاری افراد با تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس نسبت به سایر مقاطع تحصیلی همواره در سطح بالاتری قرار داشته است. زیرا در این سطح از سواد، افراد هم مهارت بیشتری نسبت به سطوح پایین تر تحصیلی دارند و هم توقعاتشان در مورد ویژگی‌های شغل مورد نظر نسبت به افراد با سطح سواد بالاتر، پایین تر است. این دو عامل موجب می‌شود که این گروه از تحصیلکردگان بیشتر از سایر تحصیلکردگان جویای کار باشند. پس بالا بودن نرخ بیکاری این گروه و نیز افزایش نرخ بیکاری آنها در بهار۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل لزوما وضعیت بدتر این افراد را در مقایسه با سایران نشان نمی‌دهد.

در بین جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال، روند نرخ بیکاری زنان در مقایسه با مردان، نوسانات بیشتری دارد و این گویای آن است که زنان این رده سنی در مقایسه با مردان نسبت به جست‌وجوی کار و یا عدم جست‌وجوی کار بیشتر مردد هستند و با هر اتفاقی تصمیم خود را تغییر می‌دهند و میزان تغییرشان از وضعیت بیکار به غیرفعال و یا بالعکس شدیدتر از جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله مرد است.

به طور کلی، ترکیب بیکاران بهار ۱۴۰۰ به اینگونه تغییر یافته است که با کاهش تعداد بیکاران مرد و افزایش تعداد بیکاران زن، سهم زنان از جامعه بیکاران افزایش یافته است. همچنین با کاهش کمتر بیکاران بیسواد نسبت به بیکاران باسواد، سهم بیکاران با سواد نیز از کل بیکاران افزایش یافته است. بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی نیز در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۹ افزایش یافته‌اند.

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین