در پی تصویب طرح روگذر بلوار جمهوری در شورای ششم شهر شیراز، حواشی و واکنش هایی جدی از سوی کارشناسان، ساکنین منطقه و متنقدین این طرح، ایجاد شد. ساکنین بلوار جمهوری اجرای این پروژه را نقض حقوق شهروندی ذکر کرده اند. همچنین افزایش سرعت و ایجاد ترافیک درمحور میدان ارم و ایجاد خلل در سازمان صدا و سیما از جمله ایرداتی است که به این طرح گرفته شده است. در همین راستا خبرنگار پایگاه خبری عصرکار به گفت و گو با رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز، پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری عصرکار، در پی تصویب طرح روگذر بلوار جمهوری در شورای ششم شهر شیراز، حواشی و واکنش هایی جدی از سوی کارشناسان، ساکنین منطقه و متنقدین این طرح، ایجاد شد. ساکنین بلوار جمهوری اجرای این پروژه را نقض حقوق شهروندی ذکر کرده اند. همچنین افزایش سرعت و ایجاد ترافیک درمحور میدان ارم و ایجاد خلل در سازمان صدا و سیما از جمله ایرداتی است که به این طرح گرفته شده است. در همین راستا خبرنگار پایگاه خبری عصرکار به گفت و گو با رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز، پرداخت.

علیرضا اسکندری در خصوص ادعای برخی به عدم ضرورت اجرای طرح روگذر پل بلوار جمهوری اشاره کرد و گفت: اجرای این پل به دلیل اینکه در محور بزرگراه سردار شهید سلیمانی است، ضرورت دارد. چرا که بزرگراه شهید سلیمانی، جز بزرگراه های اصلی شهر شیراز( جنوب به شمال و بالعکس) است.

وی با اشاره به مسئله ایجاد ترافیک در این منطقه بیان داشت: اجرا و عملیاتی شدن این پروژه قطعا بار ترافیکی زیادی می آورد، چرا که محور خروجی این تقاطع با بلوار جمهوری و بلوار ارم داخل دارد. از این جهت شهرداری باید قبل از اجرا پروژه چاره ای برای مسئله ترافیکی این محور بسنجد و تا به مشکل برنخوریم.

این عضو شورای شهر در خصوص اعتراض ساکنین بلوار جمهوری که اجرای این پل را نقض حقوق شهروندی خوانده اند، گفت: مردم این منطقه مسئله مشرفیت و مخدوش شدن نمای ساختمانشان را مطرح می کنند که همه اینها قابل برطرف شدن است.

وی افزود: بسیاری از پل هایی که در سطح جهان و در سطح کشور ساخته شده اند مسائل آلودگی صوتی و مشرفیت آنها قابل حل و کنترل بوده است. بنابراین این مسئله نمی تواند ساکنین منطقه را درگیر کند.

اسکندری بیان داشت: این حواشی و حساسیت ها به تا این اندازه که عده ای به آن دامن می زنند مشکل ساز نیست و خلل ایجاد نمی کند و ایرادات این پروژه قابل حل است.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز، اظهار داشت: این پروژه به دلیل اینکه با صدا و سیما دچار تعارض ملکی است پیشنهاد بازنگری آن مطرح شده است. چندین مشاور و کارشناس عمرانی و شهرسازی روی طرح کار می کند تا ایرادات اساسی آن برطرف شود.

وی ابراز کرد: امیدواریم بهترین طرح در این پروزه به مرحله عملیاتی و اجرایی در آید  که هم به لحاظ مهندسی ارزش و اجرایی بهترین خروجی را داشته باشد، هم نگرانی شهروندان برطرف شود.

 

/پایان متن/