به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پیش از ظهر دوشنبه از قطعات یک، دو و سه پروژه قزوین، الموت به تنکابن بازدید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در جریان این بازدید اظهار کرد: این پروژه از طرح‌های مهم راهبردی و حلقه اتصال راه‌های جنوب به شما محسوب می‌شود که از سال های قبل شروع شده و ملاحظات مهندسی و ایجاب می کرده زودتر ساخته شود.

وی افزود: ادامه اجرای این پروژه نیازمند اولویت گذاری است تا بخشی از آن را سال آینده آماده افتتاح کنیم.

اسلامی بیان کرد: این بخش شامل دو منطقه است یک مسیر ۱۵ کیلومتری از تنکابن به الموت و یک منطقه از قزوین تا الموت که حدود ۶۳ سه کیلومتر است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این مجموعه ۸۰ کیلومتری که نصف مسیر قزوین به تنکابن را شامل می‌شود می‌تواند با اقداماتی که صورت خواهد گرفت با سرعت بیشتری به بهره‌برداری برسد.

اسلامی یادآور شد: بخش دوم این پروژه دارای مشکلات زیست محیطی بوده که آن را حل کرده‌ایم و با تجدید نظر در برخی مسائل و تکمیل مطالعات امیدواریم آن‌را با سرعت بیشتری تکمیل کرده و هزینه اجرا را کاهش دهیم.

وی اظهار کرد: تکمیل این پروژه با برآوردهای گذشته ۲,۵۰۰ میلیارد تومان لازم دارد که در ادامه کار با افزایش هزینه‌های اضافه باید در ادامه پروژه مورد بررسی قرار گیرد.