اقتصاد فارس قربانی سیاسی بازی

هماهنگی امور اقتصادی به قدری اهمیت دارد که در سطح کشور نیز برای رتق و فتق امور شورایی متشکل از سران سه قوه در راستای هدایت اقتصاد در عرصه ملی تشکیل داده اند، اما در استان فارس گویا سیاستگذاری اقتصاد، محلی از اعراب نداشته و از حیز انتفاع ساقط شده است.

به گزارش  عصر کار از خبرگزای فارس از شیراز، اقتصاد و تولید همان بخش فراموش شده ای است که این روزها و در گیرودار انتخابات مهجوریتش دو چندان شده است؛ البته این نگاه رسانه ای و غیردولتی بوده و بدون تردید ملاحظات دولتمردان استان چیزی فارغ از واقعیت و احتمالا مبتنی بر مصلحت است.

با وجود گذشت نزدیک به سه ماه از خداحافظی «یداللله رحمانی» معاون پیشین هماهنگی امور اقتصادی استانداری از فارس و فعالیت وی در یکی از هلدینگ های شستا، این معاونت مهم با سرپرست اداره می شود.

«ظفرافشون» در حالی سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس را بر عهده دارد که همزمان مسئولیت معاونت هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری را نیز عهده دار است؛  عرصه ای که هم اکنون خالی ماندن تخت هتل های استان به مثابه آشکارترین قرینه خروجی فعالیت های گردشگری فارس است.

اگرچه حضور بدنه کارشناسی اقتصادی بر جای مانده از زمان رحمانی، فضای کار را برای افشون چندان با خلل مواجه نساخت -البته پیش از آن نیز جهش خاص اقتصادی اتفاق نیفتاده بود- اما با جدا شدن «کریم عربی» مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی از مجموعه استانداری که یکی از بازوان موثر معاونت اقتصادی استانداری بود، ادامه مسیر با ابهام روبرو شده است.

فارغ از علت جدا شدن مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی از این معاونت اقتصادی که خود مثنوی هفتاد من کاغذ به شمار می رود، انتصاب سرپرست جدید مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی است که موضوعی نگران کننده برای فضای اقتصادی استان محسوب می شود.

مبنای ادعای ابهام در ایجاد فضای مثبت اقتصادی فارس و احتمال به گرایش منفی این فضا را می توان در سوابق سرپرست فعلی معاونت و همچنین مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی جستجو کرد که «سیاسی بودن» بر سایر جوانب تخصصی اقتصادی وی می چربد.

البته علت هر چه می خواهد باشد، چه صحت شایعه مدیریت اقتصادی دولت برای حمایت از طیف همسو در انتخابات یا صحت شایعه تشابه قومیت سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیرکل دفتر امور هماهنگی اقتصادی استانداری، نباید از این نکته غافل شد که جنگ اقتصادی جدی است و دشمن از فضای تبلیغات انتخابات نیز برای ادامه خصومت غافل نخواهد شد.

  • منبع خبر : ASRKAR.IR