به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی، در جریان بررسی گزارش شورایاری های منطقه ۱۹ با بیان اینکه این ظرفیت‌های زیادی در حوزه اشتغال و توسعه محلی دارد، افزود: چندین بازار در این منطقه وجود دارد و شبکه دسترسی به این منطقه وضعیت خوبی دارد و به همین دلیل در برنامه ریزی توسعه منطقه‌ای، این منطقه می‌بایست مورد توجه قرا ر گیرد.

وی با بیان اینکه کوره‌های آجرپزی در این  منطقه یک سرمایه میراثی هستند گفت: متاسفانه شنیده‌ها حاکی از این است که برخی‌ها به خصوص در محله اسماعیل آباد در حال تخریب این کوره‌ها هستند و این در حالی است که ما باید به جای حذف میراث‌های فرهنگی‌مان، به آنها توجه کنیم.

مسجد جامعی با بیان اینکه بوستان ولایت در قلب منطقه ۱۹ قرار دارد و به لحاظ معماری اولین آشیانه چوبی هواپیماها است، اظهار کرد: اینها سرمایه هستند و نباید در تخریب آنها ذوق کنیم.

وی با بیان اینکه اولین کارگاه بودجه نویسی با حضور شورایاران پهنه جنوبی شهر انجام شده است، افزود: چرا تکلیف بوستان ولایت را مشخص نمی‌کنید و این بوستان بزرگ رها شده است و اگر طرحی برای این بوستان دارید، بیاورید چرا که تاثیر این بوستان در تمام پهنه جنوب بسیار زیاد است.لینک منبع