ایسنا/خراسان شمالی نتایج بخش مقدماتی مرحله منطقه ای مسابقات مناظره دانشجویان ایران که با حضور ۹ استان به میزبانی جهاددانشگاهی خراسان شمالی در بجنورد در حال برگزاری است، اعلام شد.

در این رقابت ها که در سالن شهید آوینی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد برگزار شد، دو تیم منطق آوران خراسان شمالی با موضع موافق و در سنگر آزادی خراسان رضوی با موضع مخالف در خصوص گزاره “نباید درهای کشور به روی کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی باز شود” به رقابت پرداختند که تیم در سنگر آزادی به مرحله بعدی راه یافت.

دو تیم امیرسامان سمنان با موضع مخالف و دانشگاه مازندران با موضع مخالف نیز با گزاره “اصلی ترین دلیل فراگیر نشدن پیام رسان های داخلی ضعف تکنولوژیک آنهاست” رقابت کردند که تیم دانشگاه مازندران صعود کرد.

به گزارش ایسنا، “پولی شدن فرآیند آموزش عالی، خلاف عدالت اجتماعی است” گزاره مورد بحث دو تیم حکمت قم با موضع موافق و تیم ماروس خراسان جنوبی با موضع مخالف بود که تیم ماروس به مرحله بعدی راه یافت.

“کودکان افغان باید از حق تحصیل رایگان در ایران برخوردار باشند” نیزگزاره تعیین شده دو تیم فاتح کرمان با موضع موافق و وحدت در کثرت گیلان با موضع مخالف بود که با انصراف تیم فاتح، تیم وحدت در کثرت گیلان به مرحله بعدی راه یافت.

دو تیم مجاهدان بیان یزد با موضع موافق و فکرت قم با موضع مخالف با گزاره ضبط اموال دولتی ایران توسط کشورهای خارجی مصداق تروریسم اقتصادی دولتی است” رقابت کردند که تیم فکرت قم برنده شد.

“اقتصاد قوی اصلی ترین عامل سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است” گزاره مورد بحث سیمرغ خراسان جنوبی با موضع موافق و هدف یزد با موضع مخالف بود که تیم سیمرغ از ادامه رقابت ها باز ماند.

“آیین نامه جدید انضباطی وزارت علوم مغایر با حقوق و آزادی های دانشجویان است” گزاره مورد رقابت دو تیم مادر خراسان شمالی با موضع موافق و سمای قم با موضع مخالف است که تیم  مادر به مرحله بعدی راه یافت.

تیم راحیل یزد نیز با انصراف تیم کارمانیای کرمان به مرحله بعدی راه یافت، گزاره “مهمترین علت عدم تمایل به فرزندآوری، ترویج سبک زندگی غربی است” گزاره تعیین شده برای قابت این دو تیم بود.

مرحله منطقه ای مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران به میزبانی جهاددانشگاهی خراسان شمالی با حضور استان های قم، یزد، کرمان، سمنان، مازندران، گیلان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی در بجنورد در حال برگزاری است.

انتهای پیاملینک منبع